tlo

W naszej ofercie posiadamy biżuterię z bursztynu wykonaną ręcznie, odlewaną zarówno w prostych jak i bogato zdobionych oprawach.
Bursztyn, zwany w Polsce także "złotem północy" zdobiący biżuterię ma formę regularnych kaboszonów lub dowolnych kształtów, czasem z pozo­sta­łością warstwy zew­nętrznej, popularnie zwanej "korą"
Realizujemy indywidualne zlecenia naszych klientów.
Właściciel firmy jest ekspertem bursztynu, członkiem Między­naro­dowego Stowarzy­szenia Bursztyn­ników w Polsce oraz Stowa­rzyszenia Rzeczo­znaw­ców Jubi­lerskich.